Karınca Duası Nedir ? Türkçe Bereket Duası Öğren

Karınca Duası Nedir ? Türkçe Bereket Duası ÖğrenBereket duası nedir başka bir değişle de ifade edilebilen karınca duası kulların daha bereketli ve bolluk içerisinde hayatlarını devam etmesi adına Cenab-ı Hakk'tan niyaz ettiği kuvvetli duadır.

Bereket Duası (Karınca Duası) Okunuşu Nedir ?


Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va'dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es'elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr


Bereket Duası Anlamı Nedir ?

Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin, İsmailin, İshak ve Yakubun rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegane Melik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah'ın Elçisidir. Ey rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşın sahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehf'in isimleri)


İsterseniz buradan da Karınca Yumurtası Yağının Faydaları ve Karınca Yumurtası Yağı İle Tüylerinizden Kurtulun Adlı Yayınımıza Ulaşabilirsiniz. T I K L A Y I N I Z . . . 

Yorum Gönder

0 Yorumlar