Sema Etmek Nedir ? Semazen Nedir ? Semazen Kimlere Denir ?


Semazen Nedir ?

Sema Nedir ? Sema Etmek Nedir? Semazen Nedir? Kimlere Semazen Denir? Sema Etmek Nedir ? Kimler Sema Eder ? Semazen Nedir Kısaca Tanımı ? Semazen  Şapkasının Adı Nedir ? Semazenlerin Başı Neden Dönmez ? Semazenler Nasıl Döner ?

Sema Nedir,Semazen Nedir,Sema Etmek Nedir?Mevlevilik denilince ilk akla gelen sema,lügatte işitmek manasındadır.'Semazen anlamı';musiki nağmeleri dinlerken vecde gelip hareket etmek ve kendinden geçip dönmektir. Semazen şapkasına ne dedir ? Semazen kıyafetlerinden baştaki sarık, külah (sikke) ölünce başucuna dikilen mezar taşını simgeler.

semazen nedir?                 
Hz.Mevlana zamanında belli bir nizama bağlı kalınmaksızın dini ve tasvvufi bir çoşkunluk vesilesiyle icra edilmekte olan sema sonraları Sultan Veled ve Ulu Arif Çelebi zamanından başlayarak Pir Adil Çelebi zamanlarına kadar bir disiplin içine alınmış,sıkı bir nizama bağlanmıştır.Ve zamanla icrası öğrenilir ve öğretilebilir olmuştur.

Sema sembolik olarak,kainatın oluşumunu,insanın alemde dirilişini,Yüce Yaratıcı’ya olan aşk ile harekete geçişini ve aynı zamanda kulluğunu idrak edip “İnsan- ı Kâmil” e doğru yönelişini ifâde etmektedir.  Semazen nedir? Sema’ eden canlara Sema’zen denilmektedir.

Peki semazenlerin başı neden dönmüyor ?

Semazenler sema gösterisi sırasında başlarını sağa doğru eğdikleri için başlarının dönmediği biliniyor.İnsan mekanizmasının denge bölümünden sorumlu olan İç kulakta bulunan üç adet yarım daire kanalı vardır. Bu üç kanal birbirine eşit mesafedelerdir.Semazenler başlarını sağa doğru 20-25 derece eğerler sağa eğik olduğundan üç kanal eşit olarak uyarılır ve bu sayede baş dönmesi yaşamazlar.


Akla gelen bir diğer soru ise semazenler nasıl döner ? olabilir.

Semazenler, başlarına sağa eğdikten sonra, sol ayak üzerinde dönerek sema yapar. Sema sırasında gözleri yarı açık olarak, ufuk çizgisi yerine geçen sol el baş parmağına bakar.

Yorum Gönder

0 Yorumlar