Eksenel Kuvvet Nedir ?

Eksenel Kuvvet Nedir ?


Bu yayınımızda Eksenel Kuvvet Nedir ? sorusuna cevap bulabilirsiniz.

Eksenel kuvvet, bir nesnenin merkez eksenine doğrudan etki eden herhangi bir kuvvettir. Bu kuvvetler, yöne bağlı olarak tipik olarak germe kuvveti veya sıkıştırma kuvvetidir. Ek olarak, kuvvet yükü formun geometrik merkezi boyunca eşit olduğunda, eş merkezlidir ve düzensiz olduğunda eksantriktir. Etki eden birçok kuvvetin aksine, eksenel bir kuvvet genellikle kendi karşıtıdır; zıt yönlerde eşit şekilde çekilen veya itilen bir nesne hareket etmez. Tam kuvvet, eksenel kuvvete benzer bir konumda bulunur, ancak nesnenin merkez eksenine dik olarak çalışır.

Eksenel kuvvetleri incelemenin en önemli kısımlarından biri geometrik merkez fikridir. Bu, tüm kütlenin mükemmel merkezi olan katı bir nesnenin sınırları içindeki bir noktadır. Silindir gibi basit bir nesnede, yalnızca kenarları ölçerek nesnenin tam ortasını bulmak kolaydır. Bisiklet gibi karmaşık bir nesnede süreç çok daha karmaşıktır. Bu noktayı bulacak çok karmaşık bir dizi matematiksel denklem olsa da, temelde nesnenin kütlesinin herhangi bir zıt yönde aynı olduğu noktadır.

Karmaşık bir nesnede bu nokta, formun daha geniş alanı içinde pratik olarak herhangi bir yerde olabilir. Bir nesneye bakarken, nesnenin kapladığı alan genellikle nesnenin kendisinden daha büyüktür. Yoğunluk ve çıkıntılı kollar gibi faktörler, geometrik merkezin yüzeyde veya hatta formun dışında var olmasına neden olabilir.

Nesnenin merkez ekseni bir taraftan nesnenin içinden diğerine uzanır. Bu çizgi, nesnenin kütlesine veya yoğunluğuna değil şekline bağlıdır. Merkez eksen geometrik merkezin içinden geçebilir veya geçmeyebilir.

Bir kuvvet doğrudan merkezi eksene etki ettiğinde, eksenel bir kuvvettir. Bu kuvvetler genellikle ekseni her iki uçtan sıkıştıracak veya ekseni iki zıt yönde uzatacaktır; sonuç olarak, nesne tipik olarak hareket etmez. Bu kuvvetlerin en iyi örneği, binaların içindeki sütunlarda görülebilir. Sütunun, tüm form boyunca yukarıdan aşağıya uzanan bir ekseni vardır. Sütun, yapının çatısını desteklediği için sürekli olarak sıkıştırılır.

Sütun örneğinde, eksenel kuvvet formun geometrik merkezinden geçer; bu, kuvveti eşmerkezli yapar. Eşmerkezli bir kuvvet
hareketsizken sabittir. Eksen geometrik merkezden geçmediğinde şekil sabit değildir ve kuvvet eksantriktir. Bu tipik olarak, formun hareketsiz haldeyken eksenel kuvvetlere dayanamayacağı anlamına gelir; yapı, üzerine etki eden orantısız enerjilerle baş edemeyecektir.

 

Eksenel Kuvvet Nedir ?


Yorum Gönder

0 Yorumlar