RNA'nın Vücuttaki Görevi ve Rolleri Nedir?

rna-dna-farkı-nedir
RNA'nın Vücuttaki Görevi ve Rolleri Nedir?


Bu yayınımızda RNA Nedir, RNA Görevleri Nelerdir ? RNA Rolleri Nelerdir ? RNA ve DNA Farkı Nedir ? gibi sorulara cevap bulabilirsiniz.>>>

RNA, ribonükleik asit demektir. Uzun nükleotid zincirli önemli bir moleküldür. RNA'nın rolü olan ribonükleik asit, insan vücudunda önemli ancak çeşitli bir rol oynar . Bu önemli görevler arasında biyolojik reaksiyonların katalizasyonu ve başlatılması, gen ifadesinin kontrolü, hücresel iletişim ve nihayetinde farklı protein türlerinin sentezi yer alır. RNA'nın rolü o kadar önemlidir ki, DNA ve proteinlerle birlikte bu molekül, yaşamı sürdürmek için gerekli olan üç makromolekülden biri olarak kabul edilir. Bu üç makromoleküle bağlı olmayan yaşam formlarının var olması mümkündür, ancak bugüne kadar hiçbiri keşfedilmemiştir.

Bileşimi ve işlevi bakımından muadili DNA'ya çok benzeyen RNA, üç benzersiz yönden farklılık gösterir. Birincisi, tek sarmallı, DNA ise çift sarmaldır . İkincisi, RNA, deoksiriboz yerine riboz içerir ve üçüncü olarak, adenin RNA'daki tamamlayıcı bazı, DNA'da olduğu gibi timinden ziyade urasildir. İşlevsel olarak, RNA'nın rolü, transkripsiyon ve çeviriye daha fazla dahil olması bakımından farklılık gösterirken, DNA, genetik bilgi içeren bir şablon olarak düşünülebilir.


rna-dna-farkı
RNA'nın Vücuttaki Görevi ve Rolleri Nedir?


RNA, model molekül olarak DNA kullanılarak sentezlenir. Transkripsiyon adı verilen bu süreç, RNA polimeraz adlı bir katalizör molekülü tarafından başlatılır . Daha sonra, RNA, genetik materyalin vücuttaki belirli protein sentezini dikte etmesine izin vererek DNA'nın daha işlevsel bir versiyonu olarak hizmet eder. Sentezlenen spesifik proteinler, belirli bir kişinin biyolojik bireyselliğini şekillendiren çeşitli vücut özelliklerini belirler.

Bu moleküllerin içerdiği genetik bilgi elbette herkes için farklıdır. Nispeten benzer olmasına rağmen, RNA yapısındaki basit farklılıklar, farklı reaksiyonlara neden olarak RNA'nın vücuttaki rolünü değiştirebilir. RNA, en yaygın dört tanesi adenin, guanin , urasil ve sitozin olmak üzere nükleotidlerden oluşur . Molekül içindeki bu nükleotidlerin benzersiz sırası, genetik varyasyonun arkasındaki güçtür. Daha önce kaçındığı gibi, DNA da bu nükleotidlere sahiptir, ancak urasil yerine timin içerir.

Vücutta da var olan farklı RNA formları vardır. Bu molekülün en yaygın alternatif formları haberci RNA (mRNA) ve taşıma RNA'dır (tRNA). RNA'nın bu biçimlerdeki rolü, adlardan da anlaşılacağı gibi, DNA'dan protein sentez talimatlarının kopyalarını başka bir yere taşımak ve amino asitleri molekül üretimi sırasında uygun yerlerine taşımaktır . Bu molekülün kapladığı geniş rolleri kısaca özetlemek imkansız olsa da, bu makale RNA'nın yaşayan dünyada taşıdığı temel rolleri özetlemektedir.


RNA Nedir, RNA Görevleri Nelerdir ? RNA Rolleri Nelerdir ? RNA ve DNA Farkı Nedir ?

Yorum Gönder

0 Yorumlar