Dışbükey ve İçbükey Arasındaki Fark Nedir?

Dışbükey ve İçbükey Arasındaki Fark Nedir?Bu yayınımızda İç Bükey ve Dış Bükey Nedir ? İç Bükey ve Dış Bükey Arasındaki Farklar Nelerdir? İç Bükey ve Dış Bükey Örnekleri Nelerdir ? öğrenebilirsiniz. 

Dışbükey ve içbükey, iki farklı eğrilik türünü tanımlamak için kullanılan terimlerdir. Hem dışbükey hem de içbükey bir tür eğri ile ilgili olsa da, asla aynı eğri türünü belirtmek için kullanılmazlar. Bununla birlikte, hemen hemen herhangi bir eğri oluşumunu dışbükey veya içbükey olarak sınıflandırmak genellikle mümkündür.

Dışbükey ve içbükey eğrilikler arasındaki farkı anlamak için önce her terimi tanımlamak gerekir. Dışbükey, dışa doğru uzanan bir eğrilikle ilgilidir. Eğri, herhangi bir nesnenin yüzeyi boyunca herhangi bir noktada oluşabilir. Belki de dışbükey bir eğrinin klasik örneği bir topun veya kürenin yüzeyi olabilir.

Buna karşılık, içbükey dışa doğru değil içe doğru uzanan bir eğrinin varlığını gösterir. Bir nesne doğası gereği içbükey olduğunda, görünüm, içi boş görünebilen iki nokta arasındaki bir bölümdür. İçbükey bir nesneye iyi bir örnek, bir kase veya tabak olabilir.

Her iki tipin kavisli yüzeyleri, belirli bir etkiye ulaşmanın bir yolu olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin yumuşak kontakt lensler, gözün şekline rahat ama tam oturmasını sağlamak için dışbükey bir konfigürasyonda şekillendirilir. Merceğin kavisli yüzeyi, kontakların takılmasını eski düz merceklere göre daha kolay bir iş haline getirirken aynı zamanda kavisli merceklerin daha uzun süre takılmasını da mümkün kılar.

İçbükey yüzeyler her türlü içi boş eşya ile bulunur. Tabaklar ve servis kaselerinin yanı sıra kaşıklar ve çatallar, aletin yemede ve yemek hazırlamada çeşitli görevlerde yararlı olmasına yardımcı olan içbükey bir yapı sergiler. İnsan formu söz konusu olduğunda, mide bölgesinde içbükey bir görünüm genellikle her iki cinste de fiziksel olarak çekici kabul edilir.

Dışbükey ve içbükey açı kombinasyonları bazen ilginç görsel etki yaratmak için kullanılır. Örneğin, eğlence odası aynaları, belirli bir görsel bozulma türü elde etmek için aynanın yüzeyi boyunca genellikle hem içbükey hem de dışbükey eğriler kullanır. Bu eğri kombinasyonunu kullanmanın nihai sonucu, yüz yıldan fazla bir süredir karnaval müdavimleri için bir eğlence kaynağı olduğunu kanıtladı.


İç Bükey ve Dış Bükey Nedir ? İç Bükey ve Dış Bükey Arasındaki Farklar Nelerdir?


Yorum Gönder

0 Yorumlar