Yeraltı Madenciliği Nedir ?

Yeraltı Madenciliği Nedir ?


Yeraltı Madenciliği Nedir ?

Bu içerikte Yeraltı Madenciliği Nedir ? sorusuna cevap bulabilirsiniz.

Yeraltı madenciliği, onları çıkarmak için toprağı kazarak, yerdeki cevherlere ve değerli minerallere erişmek için kullanılan bir tekniktir . Bu, zeminin yüzey katmanlarının tortulara erişmek için kepçeyle uzaklaştırıldığı açık ocak madenciliği veya içindeki cevhere erişmek için bir dağın tepesinin basitçe tıraş edildiği dağ tepesinin kaldırılması gibi tekniklerin aksinedir. İnsanlar madenciliği düşündüklerinde, genellikle yeraltı madenciliğini hayal ederler ve birçok insan özellikle kömür madenlerini düşünür, ancak çok sayıda ürün yeraltında çıkarılabilir ve dünyanın en derin madenlerinden bazıları altın yataklarına erişmek için kullanılır.

Şirketler, cevher yatakları çok gömülü olduğu ve yüzey madenciliğinin bir seçenek olmadığı durumlarda yeraltı madenciliğini kullanmayı tercih ediyor. Bu, modern yeraltı madenciliğinin son derece mekanize doğasıyla bile, güvenli olmak için çok fazla lojistik gerektirir. Özellikle yumuşak cevherlerde, işin çoğu insanlar tarafından değil makineler tarafından yapılır, ancak madenin üzerine çökmeyi, madende çökmeleri, patlamaları ve çeşitli diğer sağlık ve güvenlik risklerini önlemek yine de önemlidir.

Yeraltı madenciliğinde ilk adım, cevheri erişilebilir kılmak için sahaya şaftların kazıldığı geliştirme madenciliğidir. Bu aşamada, kuyuların yanı sıra, çökmemesi için madenin duvarlarını desteklemek için asansörler ve iksa ile birlikte elektrik gibi şeyler kurulur. Maden geliştirildikten sonra, cevherin elle, makineyle veya ikisinin karışımıyla çıkarılmasıyla aktif üretim madenciliği başlayabilir.

Kuyu madenciliğinde, gömülü tortulara erişmek için doğrudan bir şaft kazılır. İnsanlar kuyudaki asansörler aracılığıyla madene girip çıkarlar ve acil çıkışlar oluşturmak ve havalandırma ihtiyaçlarını karşılamak için ek kuyular kazılabilir. Yamaç madenciliğinde, insanların bir yokuş aşağı hareket ederek madene erişmesi için eğimli bir kuyu kazılır. İnsanların madene hızlı bir şekilde girip çıkabilmeleri için genellikle motorlu ekipman kullanılır.

Yeraltı madenciliğinin en büyük ihtiyaçlarından biri havalandırmadır. Toz, yanma yan ürünleri ve patlama yan ürünleri ile birlikte ceplerde sıkışabilecek gazların uzaklaştırılması için havalandırma gereklidir. İşçiler için alarmlar, tahliye bacaları, acil durum aydınlatması vb. dahil olmak üzere yedekli güvenlik sistemleri gibi, çökmeleri önlemek için uygun destek de oldukça önemlidir.

 

Yeraltı Madenciliği Nedir ? 

Yorum Gönder

0 Yorumlar