Elektrostatik Kuvvet Nedir ?

Elektrostatik Kuvvet Nedir ?

Elektrostatik Kuvvet Nedir ?

Elektrostatik kuvvet, yavaş hareket eden veya sabit elektrik yüklerinden kaynaklanan olgudur. Elektromanyetik etkileşimi analiz eden araştırmacılar tarafından elektrostatik olarak bilinen bilimsel disiplinde incelenir. Spesifik olarak, elektrostatik kuvvet, elektronlar ve protonlar gibi atom altı parçacıklar tarafından oluşturulan elektromanyetik alanı bir arada tutan fiziksel reaksiyondur. Elektrostatik kuvvetlerin kohezif kalması için, bu parçacıkların hem pozitif hem de negatif yükleri bağımsız olarak korumaları ve buna göre birbirlerine tepki vermeleri gerekir. Fizik kanunlarına göre , biri elektromanyetik kuvvet olarak kabul edilen parçacıkların reaksiyonlarını tanımlayan dört temel kuvvet vardır., belirli koşullar altında elektrostatik kuvvetle sonuçlanır.

Elektronlar ve protonlar arasındaki elektrostatik kuvvet, evrendeki en güçlü kuvvetlerden biridir ve yerçekiminden bile daha güçlüdür . Yalnızca bir elektron ve bir proton içeren bir hidrojen atomu, onu bir arada tutan temel yerçekimi kuvvetine sahiptir. Bununla birlikte, her bir atom altı parçacık da elektrostatik kuvvet geliştirebilir ve bu da daha da güçlü hale gelir. Fizikte, yasalar bir kuvvet büyüklüğü 10 partikülleri arasında etkili olması gerektiğini ifade 24 basit bir yerçekimi daha güçlü. Evrendeki her atom, doğal haliyle eşit miktarda proton ve elektron içerir ve bu da güçlü bir elektrostatik kuvvet varlığı yaratır.

İki yüzey birbiriyle temas ettiğinde, yük değişimi meydana gelir ve bu da elektrostatik kuvvetlerin gelişmesine neden olur. Bu malzemelerden birinde direnç mevcut olduğunda, elektrostatik yükler gözlemci için daha belirgindir. Dirençli malzeme, statik şok gibi, yükler nötr hale gelene kadar elektrostatik yükü daha uzun bir süre tutar.

Coulomb yasası, elektrostatik bilimindeki elektrostatik çekim kuvveti ile ilgili temel teorileri tanımlar. 1780'lerde Charles Augustin de Coulomb adlı bir Fransız fizikçi tarafından kuruldu . Elektromanyetik kuvvetleri ve elektrostatiği tanımlayan formülleri ve denklemleri belirlemek için temel elektromanyetizma teorilerini kullandı.

Günlük yaşamda görülen en yaygın elektrostatik kuvvet örneklerinden biri, biri plastik bir ambalajı açtığında ortaya çıkar. Çoğu zaman bu paket kişinin parmaklarına yapışır. Bunun nedeni, elektriğe dirençli özellikler içeren ambalajın diğer yüzeylere sürtünerek bir elektrostatik yük oluşturmasıdır. Eski Yunanlılar, kehribar araştırdıklarında bu kavramı ilk fark edenlerdi. Amber, başka bir malzeme ile ovulduğunda parçacıkları çekme yeteneğine sahiptir.


Elektrostatik Kuvvet Nedir ?


Yorum Gönder

0 Yorumlar