Dilbilim Nedir ?


Dilbilim Nedir ? Dilbilim Amacı Nedir ?


Bu yayınımızda Dilbilim Nedir ? Dilbilim Amacı Nedir ? gibi sorulara cevap bulabilirsiniz.

Dilbilim, dilin bilimsel çalışmasını içeren geniş bir alan veya alanlar kümesidir. Bilimler ve beşeri bilimler arasındaki arayüzde , dilbilim, dili ve nasıl çalıştığını kendi bakış açılarından tanımlamaya çalışan antropologlar, filozoflar, filologlar, şairler, ilahiyatçılar, psikologlar, biyologlar ve nörologlar için bir savaş alanıdır. Sürekli gerileyen ve son derece iddialı hedef, dilin tüm yönlerinin nasıl çalıştığına dair bir teoridir .

Dilbilimin birçok alt alanı vardır. Buna karşılaştırmalı dilbilim (dilleri birbiriyle karşılaştırır), tarihsel dilbilim (dil tarihi) ve uygulamalı dilbilim (dil kuramlarını pratik kullanıma sokma) dahildir. Bir bütün olarak, dilbilim üç ana sorunla ilgilenir: dilleri nasıl öğrendiğimiz, dillerin nasıl değiştiği ve dil için neyin evrensel olduğu. 20. yüzyılda bu sorularda ciddi ilerleme kaydedildi, ancak daha araştırılması gereken çok şey var. Dil, muhtemelen insan davranışının en karmaşık biçimidir.

Dilbilimin birçok alt alanı, somut biçimden soyut anlama uzanan bir yelpazede düzenlenmiştir. Somuttan soyuta kadar, bunlar arasında fonetik (konuşma ve dinlemenin fiziksel özellikleri), fonoloji (kelimeleri oluşturan belirli seslerin incelenmesi), morfoloji (kelime yapıları ve varyasyonlarının incelenmesi), sözdizimi (kelimelerin nasıl düzenlendiği) bulunur. cümleler), semantik (kelimelerin anlamı), pragmatik (cümlelerin belirli bağlamlarda mesajları iletmek için nasıl kullanıldığı) ve söylemanaliz (metinlere bakarak analizin en üst seviyesi). Pek çok öğrenci bu kavramlara ilkokulda başlar, ancak bunları derinlemesine incelemek dil uzmanları veya dilbilimciler için bir iş olma eğilimindedir.

Dilbilim teorilerinin doldurulması gereken birçok büyük boşluğu vardır, ancak muhtemelen en ilginç olanlardan biri dilin kökeni sorusudur: ne zaman olduğu hakkında çok az fikrimiz var. Bu cins erken üyeleri ile, 2.2 milyon yıl önce sürece olmuş olabilir Homo gibi, Homo habilis modern insan---  Çünkü konuşulan dil hiçbir eserler, alet karmaşıklığı gibi erken dil kullanımı emare analizini bırakır. Anatomik çalışmalara dayanarak, birçok bilim insanı Neandertallerin ilkel bir dil biçimine sahip olduğundan şüpheleniyor ve Neandertallerin sesli harfleri telaffuz eden kaba rekonstrüksiyonları bilgisayarlarda sentezlendi.

 

Dilbilim Nedir ? Dilbilim Amacı Nedir ?

Yorum Gönder

0 Yorumlar