Monopol Anten Nedir ? Özellikleri Nelerdir ?

Monopol Anten Nedir ? Özellikleri Nelerdir ?


Bu yayınımızda Monopol Anten Nedir ? Monopol Anten Özellikleri Nelerdir ? Monopol Anten Nasıl Çalışır ? gibi sorularınıza cevap bulabilirsiniz.

Tek kutuplu bir anten -monopol anten- , temel olarak, tek bir sütun olarak duran herhangi bir tür radyo iletim antenidir. İlk bakışta bu tür antenler genellikle tek parçaymış gibi görünürler, bu da onları en azından yapım açısından iki farklı yarı ile dallanmış daha standart dipol antenlere göre daha basit gösterebilir. aslında varmonopol ayarında iki temel bileşen vardır, ancak çoğu durumda yalnızca direk veya dik çubuk görünür. İkinci bileşen olan bir yer düzlemi genellikle düzdür ve bazen direği monte etmek için kullanılır. Monopollerin inşası ve kurulumu genellikle daha ucuzdur ve genellikle diğer seçenekler kadar güçlü olmasalar da, iletim söz konusu olduğunda, birçok yerel alan iletişiminde ve alımında çok faydalı olabilirler. Araba radyoları, örneğin, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki birçok cep telefonu şebekesinde olduğu gibi, bunları neredeyse yalnızca kullanır.

Anten Temelleri

Antenler, bir elektrik akımından veya bir elektrik akımına dönüştürülen elektromanyetik dalgaları iletmek ve almak için kullanılır. Tüm antenlerin elektromanyetik özellikleri aynı olduğundan, aynı anten hem iletim hem de alım için kullanılabilir. Antenler tipik olarak radyo dalgalarını iletmek ve almak için kullanıldığından, radyo ekipmanının önemli bir bileşeni olarak kabul edilirler. Çoğu radyo, hazırlanmak ve iletmek için birkaç farklı parçaya ihtiyaç duyar, ancak yeterli bir anten olmadan yayınları ana üniteden uzaklaşmaz.

Yayın için kullanılan antenlerin çoğu dipol yani iki kutuplu veya ana kola sahip oldukları anlamına gelir. Tek kutuplu örnekler bazen yayın için kullanılabilir, ancak daha sıklıkla başka bir yerde bulunan daha güçlü bir istasyondan gönderilen sinyallerin alınmasıyla ilgilenirler.

Monopol Teknolojisini Genel Olarak Anlamak

En temel anlamıyla, bir monopol anten, diğer yarısı yerine önemli uzunlukta bir dik açılı yer düzlemi ile birleştirilmiş bir dipol antenin yarısı olan bir radyo antenidir. Bir dipol antenin iki yarısı vardır, bir monopol model ise yarılardan birini, dipol antenin diğer yarısı gibi davranan, toprak düzlemi olarak bilinen elektriksel olarak iletken bir yüzeyle değiştirir. Yeterince büyük bir yer düzlemi ile monopol, dallanmış alternatifi kadar güçlü olabilir. Otomobil antenleri, otomobilin metalinin kendisinin yer düzlemini oluşturduğu yaygın bir örnektir.

                                                              

3d Monopol Anten

Ana Kullanım Alanları

Monopol antenler, birkaç yüz kHz'den birkaç GHz'e kadar bir frekans aralığında kullanılabilir . Telekomünikasyon terminolojisinde, bir monopol genellikle tek başına duran ve kendinden destekli veya gergi teli destekli bir anteni ifade eder, yani yere sabitlenmiş bağlı kabloların gerilimi ile desteklenir. Uzun ve orta dalga boylu radyo frekanslarının yönünü yönetmek için kullanılan bir grup monopol, genellikle yönlü anten dizisi olarak adlandırılır.

Antenler sadece televizyon ve radyo yayıncılığında değil, aynı zamanda noktadan noktaya iletişimde de kullanılmaktadır. Cep telefonları, kablosuz Yerel Alan Ağları (LAN), uzay aracı iletişimi ve radarın tümü, çalışmak için anten gerektirir. Monopol tipi antenlerin düşük maliyeti ve hızlı kurulumu, onları dünya çapında, özellikle gelişmekte olan ülkelerde mobil ve İnternet ağları için ilk tercih haline getirdi.

En Yaygın Türler

Tek kutuplu antenlerin iki temel türü vardır: katı ve düzlemsel. Katı tip, üretilmesi daha pahalı olmasına rağmen, iyi bant genişliğine sahip olması ve tamamen çok yönlü olmasıyla bilinir.

Daha yaygın olarak kullanılan ve daha ucuz olan düzlemsel tip de iyi bir bant genişliğine sahiptir, ancak daha yüksek frekanslarda bozulma yaşar ve bu nedenle onu çok yönlü yapmaz. Son yıllarda, iyi bant genişliğini korumaya devam ederken bu frekans bozulmasının üstesinden gelen çapraz şekilli, düzlemsel tipte bir anten tasarlanmış ve uygulanmıştır. Frekans bozulmasını daha da azaltmak amacıyla çift frekanslı çapraz şekilli bir monopol de üretilmiş ve test edilmiştir.

 Monopol Anten Nedir ? Monopol Anten Özellikleri Nelerdir ? Monopol Anten Nasıl Çalışır ? 

 


Yorum Gönder

0 Yorumlar