Deloday Nedir, Ne İçin Kullanılır ?

Deloday Nedir, Ne İçin Kullanılır ?

Bu içeriğimizde Deloday Nedir, Ne İşe Yarar ? Deloday Şurup Ne İşe Yarar ? Deloday Tablet Ne İşe Yarar ? gibi sorularınıza cevap bulabilirsiniz.

Deloday, vücuttaki doğal kimyasal histaminin etkilerini azaltan bir antihistaminiktir. Histamin hapşırma, kaşıntı, sulu gözler ve burun akıntısı semptomlarına neden olabilir.

Deloday, hapşırma, gözlerde sulanma ve burun akıntısı gibi alerji semptomlarını tedavi etmek için kullanılır. Ayrıca, kronik cilt reaksiyonları olan kişilerde deri kurdeşenlerini ve kaşıntıyı tedavi etmek için kullanılır.

Deloday, bu ilaç kılavuzunda listelenmeyen amaçlar için de kullanılabilir.

1.1 Mevsimsel Alerjik Rinit

Deloday Tabletler, 12 yaş ve üzerindeki hastalarda mevsimsel alerjik rinitin nazal ve nazal olmayan semptomlarının giderilmesi için endikedir.

1.2 Sürekli Alerjik Rinit

Deloday Tabletler, 12 yaş ve üzerindeki hastalarda çok yıllık alerjik rinitin nazal ve nazal olmayan semptomlarının giderilmesi için endikedir.

1.3 Kronik İdiopatik Ürtiker

Deloday Tabletler, 12 yaş ve üzerindeki kronik idiyopatik ürtikeri olan hastalarda kaşıntının semptomatik olarak giderilmesi, kurdeşen sayısında ve kurdeşen boyutunda azalma için endikedir.

DELODAY'İ NASIL KULLANMALIYIM?

Deloday ağızda dağılan tabletleri doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Kesin dozlama talimatları için ilacın üzerindeki etiketi kontrol edin.

Deloday ağızda dağılan tabletlerle birlikte ekstra bir hasta broşürü mevcuttur. Bu bilgiler hakkında sorularınız varsa eczacınızla konuşun.

Deloday'i ağızda parçalanan tabletleri yemekle birlikte veya ayrı olarak ağızdan alınız.

Deloday ağızda dağılan tabletleri almaya hazır olana kadar blisteri dış poşetten çıkarmayın. Blister paketi açarken ellerinizin kuru olduğundan emin olunuz. Tableti folyonun içinden itmeyin. Blister paketin üzerindeki folyoyu soyun ve tableti dilinizin üzerine yerleştirin. Tablet hızla çözünür ve tükürük ile yutulabilir. Deloday ağızda dağılan tabletler su ile veya su olmadan alınabilir. Blister paketi açtıktan hemen sonra tableti alınız. Çıkarılan tableti ileride kullanmak üzere saklamayın.

Deloday'in ağızda parçalanan tablet dozunu kaçırırsanız ve düzenli olarak alıyorsanız, mümkün olan en kısa sürede alınız. Bir sonraki dozunuzun zamanı neredeyse gelmişse, kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza geri dönün. Aynı anda 2 doz almayınız.

Deloday ağızda parçalanan tabletlerin nasıl kullanılacağına ilişkin sorularınızı sağlık uzmanınıza sorun.

AYRINTILI OLARAK DELODAY KULLANIMLARI

Bir ilacın genel kullanımlarının yanı sıra özel kullanımları da vardır. Bir ilaç, bir hastalığı önlemek, bir hastalığı belirli bir süre boyunca tedavi etmek veya bir hastalığı iyileştirmek için kullanılabilir. Ayrıca hastalığın belirli semptomlarını tedavi etmek için de kullanılabilir. İlaç kullanımı hastanın aldığı forma bağlıdır. Enjeksiyon şeklinde veya bazen tablet şeklinde daha yararlı olabilir. İlaç, tek bir rahatsız edici semptom veya yaşamı tehdit eden bir durum için kullanılabilir. Bazı ilaçlar birkaç gün sonra kesilebilirken, bazı ilaçlardan fayda görmek için daha uzun süre devam etmek gerekir.

Kullanım: Etiketli Endikasyonlar

Alerjik rinit: Mevsimsel (SAR) ve çok yıllık (PAR) alerjik rinitin nazal ve nazal olmayan semptomlarının giderilmesi

Ürtiker: Kronik idiyopatik ürtiker (CIU) ile ilişkili kaşıntıda semptomatik rahatlama, kurdeşen sayısında azalma ve kurdeşen boyutunda azalma

Etiket Dışı Kullanımlar

NSAID ile ilişkili ürtiker (profilaksi)

Sınırlı sayıda hastayla yapılan retrospektif bir çalışmanın verileri, Deloday'in NSAID ile ilişkili ürtikeri olan hastalarda güçlü bir COX-1 inhibitörü almadan önce profilaktik tedavi için yararlı olabileceğini düşündürmektedir. Bu ortamda Deloday'ın rolünü daha iyi tanımlamak için ek denemeler gerekebilir.

DELODAY AÇIKLAMASI

Deloday Tab: Her tablet 5.0 mg Deloday içerir.

Deloday Syr: Her mL Deloday şurubu 500 mcg Deloday içerir.

Yardımcı Maddeler/Etkin Olmayan Maddeler: Deloday Tab: Dibazik kalsiyum fosfat dihidrat, mikrokristalin selüloz, mısır nişastası, talk, mavi renkli film kaplama malzemesi, şeffaf film kaplama malzemesi, beyaz mum ve karnauba mumu.

DELODAY DOZU

Jenerik isim: Deloday 5mg

Dozaj formu: tablet, film kaplı; sözlü çözüm

Bu içerikteki bilgiler tıbbi tavsiye yerine geçmez. Daima doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Deloday'in ağızda parçalanan bir tablet formülasyonu piyasada bulunabilmesine rağmen, Deloday® RediTabs® Tabletleri artık pazarlanmamaktadır.

Deloday Tabletler,

Oral Solüsyon veya RediTabs Tabletler yemeklerden bağımsız olarak alınabilir. Deloday (Deloday) RediTabs Tabletleri dilin üzerine yerleştirin ve yutmadan önce dağılmasını bekleyin. Tablet parçalanması hızla gerçekleşir. Su ile veya su olmadan uygulayın. Blister açıldıktan hemen sonra tableti alınız.

                                          

Deloday Nedir, Ne İçin Kullanılır ?

                                               

Yaşa uygun Deloday dozu

Oral Solüsyon, piyasada bulunan ve 2 mL ve 2,5 mL (½ çay kaşığı) vermek üzere kalibre edilmiş bir damlalık veya şırınga ile uygulanmalıdır.

12 Yaş ve Üzeri Yetişkinler ve Ergenler

Önerilen Deloday Tablet veya Deloday Tablet dozu günde bir kez 5 mg'lık bir tablettir. Tavsiye edilen Deloday dozu

Oral Çözelti günde bir kez 2 çay kaşığıdır (10 mL'de 5 mg).

6 ila 11 Yaş Arası Çocuklar

Tavsiye edilen Deloday dozu

Oral Solüsyon günde bir kez 1 çay kaşığıdır (5 mL'de 2.5 mg). Önerilen Deloday Tablet dozu günde bir kez 2.5 mg'lık bir tablettir.

12 Aydan 5 Yaşına Kadar Çocuklar

Tavsiye edilen Deloday dozu

Oral Çözelti günde bir kez ½ çay kaşığıdır (2,5 mL'de 1,25 mg).

6 ila 11 Aylık Çocuklar

Tavsiye edilen Deloday dozu

Oral Solüsyon günde bir kez 2 mL'dir (1 mg).

Karaciğer veya Böbrek Yetmezliği Olan Yetişkinler

Karaciğer veya böbrek yetmezliği olan yetişkin hastalarda, farmakokinetik verilere dayalı olarak, gün aşırı bir 5 mg tabletlik bir başlangıç ​​dozu önerilir. Veri eksikliği nedeniyle karaciğer veya böbrek yetmezliği olan çocuklar için doz önerisi yapılamaz.

DELODAY ETKİLEŞİMLERİ

Sitokrom P450 3A4 İnhibitörleri

Kontrollü klinik çalışmalarda, Deloday'in ketokonazol, eritromisin veya azitromisin ile birlikte uygulanması, Deloday ve 3 hidroksidesloratadinin plazma konsantrasyonlarında artışla sonuçlanmıştır, ancak Deloday'in güvenlik profilinde klinik olarak anlamlı bir değişiklik olmamıştır.

fluoksetin

Kontrollü klinik çalışmalarda, Deloday'in seçici bir serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) olan fluoksetin ile birlikte uygulanması, Deloday ve 3 hidroksidesloratadin plazma konsantrasyonlarında artışla sonuçlanmıştır, ancak Deloday'in güvenlilik profilinde klinik olarak anlamlı bir değişiklik olmamıştır.

simetidin

Kontrollü klinik çalışmalarda, Deloday'in bir histamin H2-reseptör antagonisti olan simetidin ile birlikte uygulanması, Deloday ve 3 hidroksidesloratadin plazma konsantrasyonlarında artışla sonuçlanmıştır, ancak Deloday'in güvenlilik profilinde klinik olarak anlamlı bir değişiklik olmamıştır.

Uyuşturucu Bağımlılığı ve Bağımlılığı

Deloday Tabletlerle kötüye kullanım veya bağımlılık oluştuğunu gösteren hiçbir bilgi yoktur.

Deloday yan etkileri

Aşağıdaki yan etkiler, etiketin diğer bölümlerinde daha ayrıntılı olarak tartışılmaktadır:

Aşırı duyarlılık reaksiyonları.

Klinik Araştırmalar Deneyimi

Klinik deneyler çok değişken koşullar altında yürütüldüğünden, bir ilacın klinik deneylerinde gözlemlenen advers reaksiyon oranları, başka bir ilacın klinik deneylerindeki oranlarla doğrudan karşılaştırılamaz ve klinik uygulamada gözlemlenen oranları yansıtmayabilir.

Yetişkinler ve Ergenler

Alerjik Rinit: Çok dozlu, plasebo kontrollü çalışmalarda, 12 yaş ve üzerindeki 2834 hasta günde 2,5 mg ila 20 mg dozlarında Deloday tablet aldı ve bunlardan 1655 hasta önerilen günlük 5 mg dozunu aldı. Günde 5 mg alan hastalarda, advers olay oranı, Deloday ve plasebo ile tedavi edilen hastalar arasında benzerdi. Olumsuz olaylar nedeniyle erken ayrılan hastaların yüzdesi, Deloday grubunda %2,4 ve plasebo grubunda %2,6 idi. Deloday alan hastalarda yapılan bu çalışmalarda ciddi yan etkiler görülmedi. Tavsiye edilen günlük Deloday tablet dozunu (günde bir kez 5 mg) alan hastalarda %2 veya daha fazla oranda bildirilen ve Deloday tabletlerde plasebodan daha yaygın olan tüm advers olaylar Tablo 1'de listelenmiştir.

Laboratuvar ve elektrokardiyografik anormalliklerin sıklığı ve büyüklüğü, Deloday ve plasebo ile tedavi edilen hastalarda benzerdi.

Cinsiyet, yaş veya ırka göre tanımlanan hasta alt grupları için advers olaylarda farklılık yoktu.

Kronik İdiyopatik Ürtiker: Kronik idiyopatik ürtiker ile ilgili çok dozlu, plasebo kontrollü çalışmalarda, 12 yaş ve üzeri 211 hasta Deloday tabletleri ve 205 hasta plasebo almıştır. Deloday tablet alan hastalarda %2 veya daha fazla oranda bildirilen ve Deloday ile plasebodan daha yaygın olan advers olaylar (sırasıyla Deloday ve plasebo oranları): baş ağrısı (%14, %13), bulantı ( %5, %2), yorgunluk (%5, %1), baş dönmesi (%4, %3), farenjit (%3, %2), dispepsi (%3, %1) ve miyalji (%3, %1) %).

pediatri

6 aylıktan 11 yaşına kadar iki yüz kırk altı pediatrik gönüllü Deloday aldı

Üç plasebo kontrollü klinik çalışmada 15 gün boyunca Oral Çözelti. 6 ila 11 yaşındaki pediyatrik denekler günde bir kez 2.5 mg, 1 ila 5 yaşındaki denekler günde bir kez 1.25 mg ve 6 ila 11 aylık kişiler günde bir kez 1.0 mg aldı.

6 ila 11 yaşındaki deneklerde, deneklerin yüzde 2'si veya daha fazlası tarafından hiçbir bireysel yan etki bildirilmemiştir.

2 ila 5 yaşındaki deneklerde, Deloday alan deneklerin en az yüzde 2'sinde Deloday ve plasebo için bildirilen advers olaylar

Oral Solüsyon ve plasebodan daha yüksek bir sıklıkta ateş (%5,5, %5,4), idrar yolu enfeksiyonu (%3,6, %0) ve suçiçeği (%3,6, %0) görülmüştür.

12 ila 23 aylık deneklerde, Deloday alan deneklerin en az yüzde 2'sinde Deloday ürünü ve plasebo için bildirilen advers olaylar

Oral Solüsyon ve plasebodan daha yüksek sıklıkta ateş (%16,9, %12,9), ishal (%15,4, %11,3), üst solunum yolu enfeksiyonları (%10,8, %9,7), öksürük (%10,8, %6,5), iştah artış (%3,1, %1,6), emosyonel değişkenlik (%3,1, %0), burun kanaması (%3,1, %0), parazit enfeksiyonu (%3,1, %0), farenjit (%3,1, %0), döküntü makülopapüler ( %3,1, %0).

6 ila 11 aylık deneklerde, Deloday alan deneklerin en az yüzde 2'sinde Deloday ve plasebo için bildirilen advers olaylar

Oral Solüsyon ve plasebodan daha yüksek sıklıkta üst solunum yolu enfeksiyonları (%21,2, %12,9), ishal (%19,7, %8,1), ateş (%12,1, %1,6), sinirlilik (%12,1, %11,3), öksürük (%10,6, %9,7), somnolans (%9,1, %8,1), bronşit (%6,1, %0), otitis media (%6,1, %1,6), kusma (%6,1, %3,2), anoreksiya (%4,5), %1,6), farenjit (%4,5, %1,6), uykusuzluk (%4,5, %0), burun akıntısı (%4,5, %3,2), eritem (%3,0, %1,6) ve mide bulantısı (%3,0, %0).

QTc aralığı dahil olmak üzere hiçbir elektrokardiyografik parametrede klinik olarak anlamlı bir değişiklik olmamıştır. Deloday alan 246 pediatrik denekten yalnızca biri

Oral Solüsyon klinik deneylerde bir yan etki nedeniyle tedaviyi bırakmıştır.

Pazarlama Sonrası Deneyim

Olumsuz olaylar, büyüklüğü belirsiz bir popülasyondan gönüllü olarak bildirildiğinden, sıklıklarını güvenilir bir şekilde tahmin etmek veya ilaca maruz kalmayla nedensel bir ilişki kurmak her zaman mümkün değildir. Deloday'in pazarlanması sırasında aşağıdaki spontan advers olaylar bildirilmiştir: taşikardi, çarpıntı, nadir görülen aşırı duyarlılık reaksiyonları (döküntü, kaşıntı, ürtiker, ödem, nefes darlığı ve anafilaksi gibi), psikomotor hiperaktivite, hareket bozuklukları (distoni, tikler dahil) ve ekstrapiramidal semptomlar), nöbetler ve bilirubin dahil yüksek karaciğer enzimleri ve çok nadiren hepatit.

DELODAY KONTRENDİKASYONLARI

Deloday'e veya loratadine (Claritin) alerjiniz varsa bu ilacı almamalısınız.

Herhangi bir ilaca alerjiniz varsa veya karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa DELODAY'i almadan önce doktorunuza söyleyiniz.

Bu ilacı 2 yaşından küçük bir çocuğa doktor tavsiyesi olmadan vermeyiniz.

Deloday parçalanan tabletler (Deloday) fenilalanin içerebilir. Fenilketonüriniz (PKU) varsa, Deloday'in bu formunu kullanmadan önce doktorunuzla konuşun.


Bu içerikteki bilgiler tıbbi tavsiye yerine geçmez. Daima doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Yorum Gönder

0 Yorumlar